Talang är vår passion. Därför utvecklar vi smarta lösningar som gör det snabbare, tryggare och roligare för den som söker jobb, att möta den som söker talang. Både för blixtsnabba behov av talang idag, och på längre sikt. Sedan 1999 har vi anställt fler än 20 000 talanger i våra företag. Vi vet helt säkert att människor både kan och vill om de får rätt förutsättningar. Därför är vårt uppdrag att göra både talangerna och ambitiösa företag och organisationer rustade att möta framtidens arbetsmarknad, de ökade kraven i en allt snabbare förändringstakt - och de fantastiska möjligheterna i det teknikdrivna samhället. Med lång erfarenhet, gedigen kunskap, och intelligent teknik bygger vi smarta lösningar för moderna människor. Vi driver tex Sveriges största talangplattform för den som vill jobba i, eller behöver personal till skolan.
Vill du veta mer om våra varumärken? Du hittar dem här nedan.

Talent is our passion. We know that talent comes in many shapes and sizes. Over the years we have hired over 20 000 talented people who taught us that potential is stronger than past. And a great predictor for future success. This is why we are dedicated to developing brands and solutions for people in the future of work. For those looking for good jobs and for those looking for talent. Among those are Lärarförmedlarna - Sweden’s leading talent platform for teachers and schools and Pamoja - a digital platform for great people looking for good jobs, and modern organizations looking for great people.
Below is our current portfolio of brands. Curious to learn more? Let's connect.